VÄGGTYPER

Grundtanken är att väggarna byggs på traditionellt sätt och regeln monteras på samma sätt som motsvarande trä- eller stålregel monteras. Se montageanvisningar för respektive väggtyp.

Montageanvisning_enkel_gipsvagg.jpg
Montageanvisning_dubbel_gipsvagg.jpg
Montageanvisning_OSB_och_gipsvagg.jpg

ENKEL GIPSVÄGG

Innerväggar för byggnader. Användarkategori II. 

Brandmotstånd: klass EI 30.

Ljudisolering: Rw 37 dB.

Max vägghöjd: 4,0 m.

DUBBEL GIPSVÄGG

Innerväggar för byggnader. Användarkategori IV-b. 
Brandmotstånd: klass EI 30 samt EI 45.
Ljudisolering: Rw 44 dB.
Max vägghöjd: 4,0 m.

ENKELGIPS + OSB

Innerväggar för byggnader. Användarkategori IV-b. 
Brandmotstånd: klass EI 30.
Ljudisolering: Rw 46 dB.
Max vägghöjd: 4,0 m.

Samtliga väggtyper omfattas av ett svenskt typgodkännande utfärdat av RISE. Certifikatet finns att laddas ned och läsas i sin helhet nedan: