Skog med berg

VÅR VISION:

ATT SKAPA EN HÅLLBAR INDUSTRI SOM DRIVS AV INNOVATION FRÅN SKOGEN

OM WOOD TUBE

Historia

Wood Tube grundades 2016 med målet att revolutionera marknaden för byggreglar. 2019, efter flera års produktutveckling, nådde vi en en stor milstolpe när våra reglar blev patenterade.  Vi kunde med stolthet börja visa upp våra produkter och påbörja arbetet med att få dem godkända för användning. Sommaren 2020 fick vi vårt efterlängtade svenska typgodkännande efter omfattande tester av hållfasthet, brandklasser och ljudklasser hos RISE (Rsearch Institutes of Sweden).

Wood Tube Team.jpg

Från de värmländska skogarna

Vi har vårt säte i Karlstad mitt bland Värmlands långa historia av skogsindustri och starka bioekonomi. Här finns ett stort nätverk med kunskap från de första frön som träden börjar växa fram ur, till hur biobaserade material kan återvinnas och återanvändas.

Karlstad.jpg

Affärsidé

Vår affärsidé är enkel: Vi ska göra det sjävklart för våra kunder att välja klimatsmarta material. Det gör vi genom att erbjuda kostnadseffektiva produkter med hög prestanda. Vi vill finnas som en stark partner i våra kunders produktutveckling för att kunna leverera material anpassade efter deras applikationer. Vi har sedan starten utvecklat vår affär till att använda vårt innovativa material i flera olika tillämpningar.