From steel to paper

FRÅN STÅL

TILL PAPPER

 
 

APPLIKATIONER

Wood Tubes material kombinerar lätt vikt och hög styrka med att vara klimatsmart och kostnadseffektivt. Dessa egenskaper kan användas i flera olika appliaktioner.

Wood Tube pappersregel pappregel

REGLAR

Wood Tubes reglar finns tillgängliga i 45x70 mm och kommer snart i andra vanliga dimensioner som 45x95 och 45x120. De kan levereras i valfria längder som sparar tid och pengar. Gips och spånskivor skruvas som vanligt in i regeln vid montering.

furniture.jpg

MÖBELTILLVERKNING

Skapa lätta och styva sängar, soffor, dörrar, och andra möbler. Reglarna kan tillverkas i den form och dimensioner som passar i er applikation.

design.jpg

DIN NÄSTA PRODUKT?

Tillsammans kan vi hitta rätt typ av materialutformning för dig som vill bygga biobaserade produkter. Vi tycker om att arbeta med andra innovatörer och företag som vill vara drivande i omställningen till en hållbarare utveckling. Kontakta oss så hittar vi en lösning ihop.

WOOD TUBES REGLAR

Svensk skog_small.jpg

MILJÖVÄNLIGARE VAL

Att välja Wood Tubes klimatsmarta reglar är att göra ett val för kommande generationer. Vi brinner för att minska industrins påverkan på klimatet och vi tror på att resurseffektiva produkter från den svenska skogen är den rätta vägen att gå för att uppnå det målet.

14X MINDRE CO2

En livscykelanalys utförd på Karlstads universitet visar att att en pappersregel från Wood Tube släpper ut 14X mindre CO2-ekvivalenter jämfört med en stålregel som är den vanligaste regeln att bygga med. Man kan alltså producera 14 reglar från Wood Tube med samma utsläpp som en stålregel. Pappersreglarna kan återvinnas som vanlig kartong.

pappersregel ritning.jpg
Snickare_arbetsmiljo.jpg

FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ

Den lätta vikten hos Wood Tubes pappersreglar förbättrar snickarnas arbetsmiljö när tunga luft undviks. Regeln går fort att kapa och skärskador kan undvikas eftersom den inte blir vass.

SVENSKT TYPGODKÄNNANDE

Våra reglar har blivit certifierade enligt ett svenskt typgodkännande utfärdat av RISE. Där anges hållfasthet-, brand- och ljudklasser för olika väggtyper.

Innervagg pappersreglar.jpg

Vi har en uttalad strategi för att arbeta mot följande mål ur agenda 2030. Genom att samarbeta med oss blir du också en del av lösningen.

08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomis

Detta mål handlar om att främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare vilket vi bidrar till genom att förbättra snickarnas arbetsmiljö.

09-hallbar-industri-innovationer-och-inf

Vi bidrar till en hållbar industri genom att sänka CO2-utsläppen och använda skogsråvaran på ett effektivare sätt.

11-hallbara-stader-och-samhallen.png

Genom att använda våra produkter möjliggörs tillgång för alla till hållbara, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.

samarbeta

SAMARBETA MED OSS

Vill du påbörja ett testprojekt ihop med oss eller är du bara nyfiken på våra produkter? Tveka inte på att höra av dig!